افتخارات سال تحصيلي 90 - 89

قهرمانان ورزشي مدرسه درسطح ناحيه

پايه اول

بهاره السادات علوي              كسب مقام اول رشته شنا

فاطمه نادري                       كسب مقام اول رشته شنا

مرضيه سليماني                  كسب مقام سوم رشته تنيس روي ميز

پايه دوم

فاطمه آزادي                      كسب مقام اول رشته شنا

فاطمه توكلي                      كسب مقام سوم رشته شنا

نرگس قاسمي                     كسب مقام سوم رشته تنيس روي ميز

پايه سوم

شقايق تميزي فر                 كسب مقام سوم رشته تنيس روي ميز

مرضيه كرماني                 كسب مقام سوم رشته تنيس روي ميز

 

مقام هاي فرهنگي - هنري در سطح ناحيه 

مسابقات معارف بخش احكام

زينب جلوه گران                   پايه اول

فاطمه نامدار                        پايه دوم

مهسا السادت بحرالعلومي        پايه سوم

مسابقات قرآن

 

فاطمه عبودتيان                 كسب رتبه اول رشته قرائت                       پايه اول

يگانه مومني فرد               كسب رتبه اول رشته قرائت                        پايه دوم  

نفيسه مقدسي                    كسب رتبه سوم رشته حفظ                         پايه دوم

فاطمه ربيعي                    كسب رتبه اول رشته مفاهيم                        پايه دوم

زهرا عابديان                   كسب رتبه دوم رشته درس هايي از قرآن       پايه سوم

اسامی  دانش  آموزان راه  یافته  به مرحله  دوم مسابقه علمی

پایه اول                                             پایه دوم                               پایه سوم

زهرا اميدرحمت                                 زهرا جلالي                          شادي كفاش

الهه پاكفرد                                       فائزه حاج فروش                 فاطمه پيش گاهي

زينب جلوه گران                             فاطمه دهقان نيري       مهديه السادات حسيني

فاطمه دياني                                     فاطمه ربيعي                        مهشاد كريمي

مينا السادات روح الامين                   فاطمه رضايي (احمدرضا)         مهديه يزداني

ثمين سبزواري                                  مائده رنجكش                     زهرا سادات نبوي

مهسا شهبازي                                  طهورا رياحي زاده

فاطمه صادقي                                    نرگس سلطاني

مطهره فرقاني                                   فائزه سميعي پور

نگين فرمان اراء                               فاطمه سادات شفيع اف

غزاله قلمزن                                     كوثر شريفيان

نداسادات ميرمحمدصادقي                     الناز عباسي

فاطمه السادات واعظ شهرستاني            عطيه شيراني

زهرا رحيمي                                     مرضيه علي عسگري

مهرسا كريمي                                    عطيه مباشري

عرفانه موجودي                                 يگانه مومني فرد

مليكا گوهريان                                   فاطمه نامدار

مرضيه سليماني                                  زهرا وهابي

مژده مختاري

نسيم قائدي

فاطمه افشار

زهرا نصر

زهرا شيرازپور

بهاره السادات علوي

فاطمه هدائيان

 

 

 

فهرست اصلی
کلیه حقوق این سایت متعلق به دارالقرآن الکریم اصفهان می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت فراسان